Εθελοντισμός

Ο εθελοντισμός είναι ένα θέμα που μας αγγίζει όλους, ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξης και επαγγελματικής ιδιότητας. Αποτελεί μαθησιακή-μορφωτική λειτουργία που ενισχύει την απόκτηση κοινωνικών, επικοινωνιακών και επαγγελματικών δεξιοτήτων και αναπτύσσει νέες ικανότητες. Ενδυναμώνει και δίνει νέο περιεχόμενο στη ζωή των ατόμων.

Το επίκεντρο του εθελοντισμού είναι η προστασία της αξιοπρέπειας του ανθρώπου, καθώς μέσα από τον εθελοντισμό καθρεπτίζεται η εικόνα του εαυτού μας. Κινητήριος δύναμη του εθελοντισμού πρέπει να είναι η αγάπη και η συμπαράσταση στον συνάνθρωπό μας που υποφέρει και ζητά βοήθεια. Ο εθελοντής βάζει τον εαυτό του στη θέση του συνανθρώπου του και «παίρνει» «προσφέροντας». Προσφέροντας οικονομική βοήθεια, προσφέροντας ένα καλό λόγο, προσφέροντας λίγη βοήθεια, προσφέροντας κάθε είδους συμπαράσταση, προσφέροντας λίγο χρόνο, προσφέροντας λίγη αγάπη.

Oι εθελοντές θεωρούνται περισσότερο συνεργάτες παρά φιλάνθρωποι. Εντάσσονται στη λειτουργία των υπηρεσιών και των προγραμμάτων κάποιου οργανισμού, αναλαμβάνουν εξειδικευμένους ρόλους, συναλλάσσονται με τα μέλη του προσωπικού και τα άτομα. Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η δυνατότητα ενεργού συμμετοχής των νέων στη ζωή και την εργασία και αναπτύσσονται νέες κοινωνικές υπηρεσίες αυξάνοντας την απασχόληση. Επομένως η εθελοντική δράση μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μάχη της ανεργίας και αποτελεί πηγή θέσεων εργασίας.

Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε στην περίπτωση της εθελοντικής υπηρεσίας είναι να υποστηρίξουμε το άτομο να αναπτύξει τις δυνατότητες και ικανότητές του. Έχοντας αυτό ως στόχο, θα πρέπει να τονώσουμε την αυτοαποδοχή του και την αυτοεκτίμησή του, να βοηθήσουμε έτσι ώστε να επιλυθούν τυχόν οικονομικές, κοινωνικές ή σωματικές αντιξοότητες που μπορεί να ακινητοποιήσουν το άτομο.

Υποστηρίζω, όμως, δεν σημαίνει ούτε αντικαθιστώ ούτε υποκαθιστώ το άτομο ή κάποιες λειτουργίες του. Αντιθέτως, υποστηρίζω σημαίνει παραστέκομαι στο άτομο, το ενθαρρύνω, του προτείνω, σκέφτομαι μαζί του και το διευκολύνω να παρακάμψει τα εμπόδια που το αναχαιτίζουν.

Όλοι μας μπορούμε να προσφέρουμε λίγο απ΄ αυτό που μας περισσεύει. Απ' αυτό που χωρίς ιδιαίτερο κόπο μπορούμε να δώσουμε. Όλοι μας μπορούμε να γίνουμε εθελοντές, γιατί όλοι μας μπορούμε να αγαπήσουμε…

Συμπληρώνοντας την αίτηση εθελοντή του οργανισμού μας ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ «Ο ΣΩΤΗΡ» αποδέχομαι και δηλώνω ρητά: Την σχέση μου με την οργάνωση ως εθελοντής, να διεκπεραιώνω τα έργα ή τις δράσεις που θα μου ανατεθούν, συμφωνά με τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς της οργάνωσης, να τηρώ πλήρη εχεμύθεια σχετικά με την οργάνωση, το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα του έργου, αλλά και όλων των στοιχείων μιας δράσης, δεν έχω ουδεμία απαίτηση, ή αξίωση, ή οποιασδήποτε αποζημίωσης από τον οργανισμό.

Φόρμα εγγραφής

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr