Λογοθεραπεία

Η Λογοθεραπεία είναι η επιστήμη αυτή που ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση και αποκατάσταση των διαταραχών επικοινωνίας (λόγου και ομιλίας) καθώς και κατάποσης, σε παιδιά και ενήλικες. Συγκεκριμένα, αφορά προβλήματα

Προβλήματα ομιλίας:

 • Διαταραχές άρθρωσης και φωνολογίας (δυσκολία στην παραγωγή ή ακουστική διάκριση ενός ή περισσότερων φωνημάτων)
 • Λεκτική απραξία (δυσκολία στον προγραμματισμό εκούσιων κινήσεων)
 • Διαταραχές φώνησης (π.χ. οζίδια ή πολύποδες στις φωνητικές χορδές)
 • Διαταραχές αντήχησης (π.χ. ομιλία με υπερρινικότητα ή υπορινικότητα)
 • Τραυλισμός (διαταραχή στην ροή της ομιλίας)

Προβλήματα λόγου:

 • Ειδική Γλωσσική Διαταραχή – SLI
 • Το μειωμένο εύρος λεξιλογίου ( πρόβλημα σημασιολογίας )
 • Διαταραχές πραγματολογίας ( κοινωνικής χρήσης του λόγου )

 Προβλήματα κατάποσης

 • Δυσκολία μάσησης
 • Υπολείμματα τροφής στη στοματική κοιλότητα
 • Αποφυγή συγκεκριμένων είδους τροφών ( π.χ. τροφές με σκληρή υφή )
Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA