Ειδική αγωγή

Η ειδική αγωγή είναι μία ατομικά σχεδιασμένη παρέμβαση που κατά κύριο λόγο έχει την αντιμετώπιση δυσκολιών μάθησης. Μια μαθησιακή δυσκολία είναι μια διαταραχή που επηρεάζει την επεξεργασία αλλά και τη δυνατότητα χρήσης της γλώσσας και μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολίες στην ακουστική επεξεργασία, την ομιλία, την ανάγνωση, τη γραφή αλλά και τα μαθηματικά. Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες έχουν συνήθως μέσο ή υψηλό δείκτη νοημοσύνης κι έτσι φαίνεται να υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ των ικανοτήτων του παιδιού και τη σχολική του επίδοση. Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα βασικά χαρακτηριστικά:

1) Αναγνωστικές δυσκολίες (αποκωδικοποίηση ή/και κατανόηση)

2) Δυσκολίες παραγωγής γραπτού λόγου

3) Υποεπίδοση στα μαθηματικά

Δευτερεύοντα χαρακτηριστικά φαίνονται να είναι οι φτωχές κοινωνικές δεξιότητες, η έλλειψη προσοχής, η υπερκινητικότητα καθώς και τα προβλήματα συμπεριφοράς.

Ομάδες Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών: Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν καινούριους τρόπους έκφρασης, ψυχαγωγίας και εκτόνωσης, μέσω του παιχνιδιού της μουσικής, της ζωγραφικής, του χορού. Οι ομάδες αποσκοπούν στην κοινωνική ενσωμάτωση των παιδιών, στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Ο πιο συγκεκριμένος και υψηλός στόχος της κοινωνικής ενσωμάτωσης, είναι η δημιουργία, η υποστήριξη και υπεράσπιση κοινωνικών ρόλων στα άτομα, ανεξαρτήτως της ατομικότητάς τους.

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA