Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

 • Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης :  www.ygeia-pronoia.gr
 • Υπουργείο Υγείας :    www.yyka.gov.gr
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  :    www.pkm.gov.gr
 • Δήμος Θεσσαλονίκης  :   www.thessaloniki.gr
 • Διαδικτυακή Πύλη για ΑμεΑ :   www.amea.gov.gr  
 • Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης  : www.ypakp.gr
 • Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου μάθησης και Θρησκευμάτων  :  www.minedu.gov.gr/
 •  Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) : www.esaea.gr
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία : http://www.posgamea.gr/
 • Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης: www.eetaa.gr
 • Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας: www.eopyy.gov.gr
Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA