ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 400 ΩΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Προθεσμία εγγραφών έως 16 Φεβρουαρίου 2017. 
 
 
Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr