ΑΝΟΙΧΤΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΣΤΟ MEDITERRANEAN COSMOS ΜΕ ΤΟΥΣ: ΑΡΕΤΗ ΚΕΤΙΜΕ, ΝΤΙΛΕΚ ΚΟΤΣ, ΠΕΤΡΟ ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr