ΣΥΔ - Διαμερίσματα ΣΩΤΗΡ 1&2

Οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης- Διαμερίσματα του φορέα μας λειτουργούν στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Κέντρου Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο ΣΩΤΗΡ». Οι ΣΥΔ μας στεγάζονται σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, το ένα εκ των οποίων χρησιμοποιήθηκε ως Στέγη Προσομοίωσης, επί της οδού Αναλήψεως, στη Θεσσαλονίκη.

Σε κάθε ΣΥΔ- Διαμέρισμα μας διαμένουν τέσσερις ένοικοι με νοητική υστέρηση. Η υποστήριξη μας παρέχεται στη βάση ενός ατομικού πλάνου δράσης σε συνεργασία πάντα με την οικογένεια του ατόμου με αναπηρία. Η υποστήριξη κατευθύνεται σε δύο άξονες. Ο πρώτος έχει να κάνει με τη διαρκή εμπλοκή των διαμενόντων σε όλες τις οικιακές δραστηριότητες αλλά και την αυτοεξυπηρέτηση τους μέσα στα διαμερίσματα.  Ο δεύτερος έχει να κάνει με τη διαρκή προώθηση της κοινωνικής παρουσίας και της συμμετοχής των υποστηριζόμενων στη γειτονιά και στο κοινωνικό σύνολο γενικότερα στο οποίο τοποθετούνται οι ΣΥΔ- Διαμερίσματα, για τη βελτίωση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των ΠΝΟΥ.

Εκτός των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα μέσα στα διαμερίσματα ή στις δομές του φορέα, οι ένοικοι συμμετέχουν σε αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες κλπ.

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA