Πρώιμη Παρέμβαση

Φιλοσοφία

Η πρώιμη παρέμβαση είναι σημαντική, ώστε να καταφέρει το παιδί μαζί με την οικογένεια του να ανέβει με σεβασμό στο δέντρο της ζωής. Κατανοώντας τον πανικό, την άγνοια, την αδυναμία που περνάει μια οικογένεια όταν το νέο μέλος, παρουσιάζει διάφορες διαταραχές και ιδιαιτερότητες, καλούνται οι επιστήμονες του φορέα μας με την κατάθεση των επιστημονικών γνώσεων και κατάθεση ψυχής να αναστρέψουν ίσως τα δεδομένα.

Στα πλαίσια της πρώιμης παρέμβασης πραγματοποιούνται θεραπείες, όπως λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχοθεραπεία παιδιών και εφήβων, συμβουκευτική γονέων, ειδική αγωγή, ψυχοκινητική, κοινωνική αριθμητική, χοροθεραπεία, μουσικοθεραπεία, δραματοθεραπεία, φυσιοθεραπεία.

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA