Χορωδία

Μέσω της ενασχόλησης με τη μουσική και της έκφρασης κατά τη διάρκεια του μαθήματος αυτού, προωθείται η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, η προώθηση της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, η καλλιέργεια της μνήμης και η ταυτόχρονη ψυχαγωγία των παιδιών

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA