Μουσική αγωγή

Η μουσική αγωγή χρησιμοποιείται ως μέσο επικοινωνίας, έκφρασης και δημιουργικότητας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη λόγου, στη συναισθηματική στήριξη, στην ανάπτυξη αυτοεκτίμησης και πρωτοβουλίας, στην προώθηση κοινωνικότητας και στην καλλιέργεια της προσοχής, της ικανότητας συγκέντρωσης και μνήμης

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA