Κοινωνική ενσωμάτωση

Το πρόγραμμα κοινωνικής ενσωμάτωσης προετοιμάζει τα άτομα με αναπηρία για την ομαλή ενσωμάτωσή τους στην κοινωνία, μέσω της καθοδήγησης για την απόκτηση διαφόρων γνώσεων και δεξιοτήτων, όπως για παράδειγμα η εκμάθηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr