Εκπαιδευτική κουζίνα

Το πρόγραμμα εκπαιδευτικής κουζίνας προσφέρει στα άτομα με αναπηρίες τη δυνατότητα εκμάθησης απλών συνταγών μαγειρικής, αλλά και των υπολοίπων δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη διαχείριση της κουζίνας

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA