Εκμάθηση Η/Υ

Βασικός σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η απόκτηση μιας σφαιρικής αντίληψης των λειτουργιών του Η/Υ αλλά και η διάνοιξη των οριζόντων τους, μέσω της εκμάθησης των Microsoft Office, της εξερεύνησης του διαδικτύου, της χρήσης των εξειδικευμένων προγραμμάτων Ειδικής Διαπαιδαγώγησης, αλλά και της χρήσης προγραμμάτων που συμβάλλουν στην ευχάριστη και ψυχαγωγική ενασχόληση των εκπαιδευομένων

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA