Αυτοεξυπηρέτηση - Υποστηριζόμενη διαβίωση

Το πρόγραμμα υποστηριζόμενης διαβίωσης και κοινωνικής ενσωμάτωσης προσφέρει στα άτομα που συμμετέχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ζήσουν με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοπρέπεια και αυτονομία σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών, όπου οι ίδιοι θα διαχειρίζονται την ζωή τους στο μέτρο των δυνατοτήτων τους με την κατάλληλη υποστήριξη εκεί όπου έχουν ανάγκη

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA