Πρόγραμμα κοινωνικής ένταξης

Πρόκειται για ένα 8ωρο πρόγραμμα κάθε Σάββατο με διάφορες πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, που σκοπό έχει την ένταξη των ατόμων στην κοινωνία.

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA