Πρόγραμμα κατασκηνώσεων

Ο φορέας συμμετέχει κάθε χρόνο στις κρατικές κατασκηνώσεις (Μεταμόρφωση Χαλκιδικής), αλλά και σε διάφορες ιδιωτικές κατασκηνώσεις

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA