Πρόγραμμα θερινών διακοπών

Οι θερινές διακοπές πραγματοποιούνται σε ξενοδοχεία της Χαλκιδικής

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA