Πρόγραμμα εκδομών

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους πραγματοποιούνται ημερήσιες και πολυήμερες εκδρομές σε όλη την Ελλάδα 

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA