Εργαστήρι υφαντικής

Το συγκεκριμένο εργαστήρι πραγματοποιείται με τη χρήση αργαλειού και βοηθάει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των χρηστών και της δημιουργικότητας, σε συνδυασμό φυσικά με την ευχάριστη ενασχόληση με το αντικείμενο

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA