Εργαστήρι κατασκευής μπομπονιέρας

Το εργαστήριο έχει δημιουργηθεί προκειμένου να βοηθήσει τα άτομα με αναπηρίες να αισθανθούν παραγωγικά. Στόχοι του εργαστηρίου είναι η ενίσχυση της δημιουργικότητας, η ανάπτυξη της λεπτής κινητικής και η κοινωνικοποίηση των παιδιών

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA