Εργαστήρι κατασκευής κοσμημάτων

Η κατασκευή κοσμημάτων έχει επιλεχθεί ως εργαστήριο για την προώθηση των προεπαγγελματικών δεξιοτήτων των ατόμων με αναπηρία, οι οποίες με τη σειρά τους μπορεί να οδηγήσουν σε πιθανή ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Επιπλέον, το εργαστήριο αυτό προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα που αφορούν την ενίσχυση της κοινωνικοποίησης και της ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης των ατόμων με αναπηρία

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA