Εργαστήρι ζωγραφικής

Η ζωγραφική αποτελεί μέσο δημιουργικότητας και έκφρασης για όλους, για αυτό το λόγο επιλέχθηκε ως εργαστήριο, προκειμένου να ενισχυθεί η έκφραση των ατόμων με αναπηρία, και η συνεπερχόμενη ενίσχυση της αυτοεκτίμησης τους

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA