Εργαστήρι αγιογραφίας

Το εργαστήριο αγιογραφίας, εκτός από την προώθηση του θρησκευτικού συναισθήματος, συμβάλλει στην απόκτηση προεπαγγελματικών δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη της λεπτής κινητικής των ατόμων με αναπηρία, στην εκμάθηση διαφόρων τεχνικών ζωγραφικής και αγιογραφίας και στην ανάπτυξη του αισθήματος ομαδικότητας και συνεργατικότητας

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA