Φυσιοθεραπεία

Φυσιοθεραπεία είναι  εκείνη η θεραπευτική πράξη που στόχο έχει την βελτίωση, διατήρηση και αποκατάσταση της μέγιστης λειτουργικής ικανότητας και κίνησης από την βρεφική ηλικία μέχρι τα γηρατειά. Η φυσιοθεραπεία ειδικότερα ασχολείται με την πρόληψη, βελτίωση και αποκατάσταση παθολογικών καταστάσεων, συγγενών και επίκτητων, καθώς και τραυματικών βλαβών που προκαλούν διαταραχές στο ερειστικό (σκελετικό), μυϊκό, νευρικό, αναπνευστικό, καρδιαγγειακό και άλλα συστήματα του ανθρωπίνου σώματος. Η άσκηση της χαρακτηρίζεται από την χρήση φυσικών προσεγγίσεων όπως θεραπευτικοί χειρισμοί, θεραπευτικές ασκήσεις και ηλεκτροφυσικά μέσα θεραπείας . Οι παρεμβάσεις αυτές εφαρμόζονται ανάλογα με τα δεδομένα της υγείας και τις ανάγκες του κάθε ατόμου.

Η φυσιοθεραπεία διαδραματίζει ένα πλατύ ρόλο στην προαγωγή της υγείας και ευημερίας του κοινού και γενικά της κοινωνίας μέσω των εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών που περιλαμβάνει. Ειδικότερα, μέσω των υπηρεσιών αυτών προσφέρεται εκπαίδευση του ατόμου στη σωστή στάση, εργονομία και κίνηση, στις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής και στην αυτοεξυπηρέτηση. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την καλύτερη προσαρμογή και ένταξη του ατόμου στο κοινωνικό πλαίσιο καθώς και την βε3λτίωση της λειτουργικότητάς του.

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA