Μουσικοθεραπεία

Η μουσικοθεραπεία είναι μία υποστηρικτική θεραπευτική μέθοδος που κύριο μέσο έχει τη μουσική. Η μουσικοθεραπεία προσφέρει στα άτομα που έχουν περιορισμένες δυνατότητες λεκτικής επικοινωνίας ένα εναλλακτικό τρόπο επικοινωνίας και έκφρασης. Στηρίζεται κατά κύριο λόγο στη διαπροσωπική θεραπευτική σχέση ενός επαγγελματία μουσικοθεραπευτή και του θεραπευόμενου. Σε πολλές περιπτώσεις όμως δημιοργούνται ομάδες μουσικοθεραπείας όπου τα άτομα έχουν ένα κοινό τόπο για να εκφραστούν και να επικοινωνήσουν. Οι στόχοι και οι μέθοδοι της θεραπευτικής διαδικασίας είναι εξατομικευμένες και προσαρμοσμένες κάθε φορά στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες του θεραπευόμενου και της ομάδας. Η ιδέα ότι η επίδραση της μουσικής θα μπορούσε να είναι θεραπευτική είναι πολύ παλιά.  Η μουσική λοιπόν μπορεί να απαλύνει εντάσεις και να γεννήσει διεξόδους επικοινωνίας. 

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA