Εργοθεραπεία

Εργοθεραπεία είναι η επιστήμη η οποία μέσα από κατάλληλα επιλεγμένες και στοχοκατευθυνόμενες δραστηριότητες αποσκοπεί στη βελτίωση των παραγωγικών δραστηριοτήτων με την ευρεία έννοια του όρου. Τα ειδικά εργοθεραπευτικά προγράμματα για τα παιδιά και τους ενήλικες περιλαμβάνουν: διδασκαλία δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής, ανάπτυξη αντιληπτικο-κινητικών δεξιοτήτων, ανάπτυξη δεξιοτήτων παιχνιδιού, προεπαγγελματικών και ψυχαγωγικών δεξιοτήτων (Αmerican Οccupational Τherapy Αssociation, 1981).

Αντιμετωπίζει δυσκολίες όπως:

  • Διάσπαση προσοχής – Υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ)
  • Κινητική αδεξιότητα σε λεπτές και αδρές κινήσεις
  • Διαταραχή διαγωγής και δυσπροσαρμοστική συμπεριφορά
  • Γραφοκινητικές αδεξιότητες
  • Μαθησιακές δυσκολίες
  • Γνωστικές και αντιληπτικές ανεπάρκειες
  • Νοητική Καθυστέρηση
  • Κοινωνική αδεξιότητα και χαμηλή αυτοεκτίμηση
  • Προβλήματα οριοθέτησης και οργάνωσης χώρου
Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA