Δραματοθεραπεία

Η Δραματοθεραπεία είναι μια ολοκληρωμένη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση. Ως ψυχοθεραπευτική διαδικασία αξιοποιεί με τον ιδιαίτερο και πολυεπίπεδο τρόπο της την ίδια την δραματουργική ικανότητα του ανθρώπου είτε προς την διερεύνηση των αναγκών του (διάγνωση) είτε προς την πραγματοποίηση της διορθωτικής εμπειρίας (θεραπεία), όπου και τα δύο μπορούν να συνθέτουν το αίτημα για θεραπευτική αλλαγή. Η Δραματοθεραπεία λειτουργεί ατομικά ή ομαδικά και εντάσσεται στην κατηγορία των θεραπειών μέσω τέχνης. Οι συμμετέχοντες εκτίθενται με συγκεκριμένη μέθοδο(παιχνίδι ρόλων, μουσική, χορός, ζωγραφική, κουκλοθέατρο)στο ερέθισμα που τους αγχώνει ώστε με το πέρασμα του χρόνου να αποκτήσουν τις ικανότητες που θα τους κάνουν να ελαχιστοποιήσουν την ενόχληση. Επίσης, η δραματοθεραπεία χρησιμοποιείται για να βοηθήσει το άτομο να  επιλύσει ένα πρόβλημα, να εκφράσει ένα αρνητικό συναίσθημα και μία εσωτερική ένταση και τέλος να έρθει σε επαφή με τον εαυτό του και τις ανάγκες του. Η Δραματοθεραπεία βοηθάει πάρα πολύ τα παιδιά να πουν με το δικό τους μοναδικό τρόπο αυτό που νιώθουν και αυτό που τους προβληματίζει.

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA