ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Το Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες "Ο ΣΩΤΗΡ" ανακοινώνει ότι οι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του θα πραγματοποιηθούν στις 12,13,14 Δεκεμβρίου 2014. Στα πλαίσια των εκδηλώσεων θα γίνει το  καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο φιλανθρωπικό Bazaar μας, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, η Χριστουγεννιάτικη γιορτή των παιδιών μας, καθώς επίσης και ημερίδα σχετικά με την υποστηριζόμενη διαβίωση των Ατόμων με Αναπηρίες. 
Ο τόπος και το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων θα αναρτηθούν άμεσα.  
 
Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA