ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΑΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΣΩΤΗΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Συνέντευξη για  την 1η Πανελλήνια Έκθεση Τέχνης - Εικαστικής έκφρασης "Μια διαφορετική εικαστική παρέμβαση" στην εφημερίδα "Αγγελιοφόρο" από τον εικαστικό του Κέντρου μας  κ. Αντωνιάδη Σωτήρη.

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA