ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ

Αγαπητοί συνοδοί, επισυνάπτουμε την τελική ανακοίνωση της ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ σχετικά με το καθεστώς αποζημίωσης σας. Παρακαλούμε όπως δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσετε στον Υπεύθυνο της κατασκήνωσης κατά την είσοδο σας, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν προβλήματα. 

Καλή επιτυχία και καλή δύναμη!!!

 

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA