ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 158/2019 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Επί των πινάκων μπορεί να ασκηθεί ένσταση έως την Τετάρτη, 14/08/2019 και ώρα 12:00μ.μ. 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ 

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA