ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.347 2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
«Ο ΣΩΤΗΡ»

Πληροφορίες: κ. Τσαβαλάογλου Αθ.

Θεσσαλονίκη, 25/10/2012
Αρ. Πρωτ: 371
Προς
Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ- ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΜΕ mis 328429

Σχετ : η υπ’αριθμ 347/2012 Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Σε συνέχεια της αποσφράγισης των αιτήσεων των υποψηφίων και της αξιολόγησης των φακέλων τους παρακαλούνται οι παρακάτω τελικοί επιλεγέντες να προσέλθουν για τη διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης τις ακόλουθες ώρες και ημέρες στα γραφεία του φορέα επί της οδού Καρυωτάκη 3, Τ.Κ 546 45, Θεσσαλονίκη.

A/A

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

1

ΔΑΦΝΟΥΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

29/10/2012

09:30π.μ.

2

ΠΕΤΡΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

29/10/2012

10:00π.μ.

3

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

29/10/2012

10:30π.μ.

4

ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

29/10/2012

11:00π.μ.

5

ΜΑΝΙΚΑΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

29/10/2012

11:30π.μ.

6

ΓΚΟΥΤΖΕΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

29/10/2012

12:00μ.μ.

7

ΤΣΙΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

29/10/2012

12:30μ.μ.

8

ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΒΑΪΑ

29/10/2012

13:00μ.μ.


Σημείωση: Οι επιλεγέντες θεωρείται πως έλαβαν γνώση με μόνη αυτήν την ανάρτηση.

 

 

Με εκτίμηση

Ο Υπεύθυνος της Πράξης

Αθανάσιος Τσαβαλάκογλου

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA