ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Το Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο ΣΩΤΗΡ» διακηρύσσει την με απευθείας ανάθεση επιλογή αναδόχων για την Προμήθεια Ειδικού Εξοπλισμού Γυμναστηρίου στο πλαίσιο του έργου «Εξοπλισμός δύο ΚΔΑΠ ΜΕΑ και δύο Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – Διαμερίσματα από το Κέντρο Α.με.Α Ο ΣΩΤΗΡ», με κωδικό ΟΠΣ 5007963 του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Κεντρική Μακεδονία», του Άξονα Προτεραιότητας ΑΞΟ9Α, ο οποίος χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

 

 

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA