Προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού στο Κέντρο ΑμεΑ Ο ΣΩΤΗΡ

Θέμα: «Προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού»

 

Το Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο ΣΩΤΗΡ», προκηρύσσει τις κάτωθι θέσεις απασχόλησης για τις δομές ΚΔΑΠ ΜΕΑ (Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία), ΚΔΗΦ (Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας), ΣΥΔ (Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης) στη Θεσσαλονίκη, το Κολχικό- Λαγκαδά και Ν. Καλλικράτεια Χαλκιδικής. 

 Συγκεκριμένα προκηρύσσονται: 

 

α/α

Ειδικότητα

Αριθμός Θέσεων

Σχέση Εργασίας

1

Βοηθός Νοσοκόμου

4

Πλήρης Απασχόληση

2

Επιμελητές ΑμεΑ – Προσωπικό Υποστήριξης Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ***

3

Οικόσιτο προσωπικό

3

Επιμελητές ΑμεΑ – Προσωπικό Υποστήριξης Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ***

2

Πλήρης απασχόληση

4

Εργοθεραπευτής

2

Πλήρης Απασχόληση

5

Κοινωνικός Λειτουργός

1

Πλήρης Απασχόληση

6

Οδηγός

2

Πλήρης ή μερική Απασχόληση

7

Προσωπικό καθαριότητας – Βοηθητικό Προσωπικό

1

Πλήρης ή μερική Απασχόληση

8

Φυσικοθεραπευτής

2

Πλήρης Απασχόληση

 

***Οι υποψήφιοι της ειδικότητας προσωπικού υποστήριξης ΣΥΔ, θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια: να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή άλλων εκπαιδευτικών οργανισμών σε τομείς που σχετίζονται με την αποστολή των ΣΥΔ (π.χ. κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές, κοινωνικοί βοηθοί, επιμελητές – φροντιστές Α.με.Α κ.λπ.). Πρόσωπα που δεν έχουν την ανωτέρω εκπαίδευση, πλην όμως έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα η οποία σχετίζεται με την αποστολή των ΣΥΔ, μπορούν επίσης να επιλεχθούν ως μέλη του Προσωπικού Υποστήριξης της ΣΥΔ. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

  1. Αίτηση (για να κατεβάσεετε το υπόδειγμα της αίτησης πατήστε εδώ
  2. Βιογραφικό Σημείωμα
  3. Αντίγραφο Πτυχίου
  4. Άδεια άσκησης επαγγέλματος (εφόσον απαιτείται)

 Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών

Τα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στο φορέα μέσω e-mail: info@kentroameasotir.gr μέχρι την Παρασκευή, 06/08/2021. 

 Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Τσαβαλάκογλου Αθανάσιο, Προϊστάμενο του φορέα, στα τηλέφωνα 2310820655 /2310820455, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:30π.μ -10:30π.μ ή στα e-mail: info@kentroameasotir.gr & kentroameasotir@gmail.com

 

Θεσσαλονίκη, 22/07/2021

Η Νόμιμη Εκπρόσωπος

Ουρανία Λιακοπούλου 

 

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA