Προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης στο Κέντρο ΑμεΑ Ο ΣΩΤΗΡ

Θέμα: «Προκήρυξη για πρόσληψη προσωπικού»

 

Το Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο ΣΩΤΗΡ», προκηρύσσει τις κάτωθι θέσεις απασχόλησης για τη ΣΥΔ (Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης) στη  Ν. Καλλικράτεια Χαλκιδικής. 

 Συγκεκριμένα προκηρύσσονται: 

 

α/α

Ειδικότητα

Αριθμός Θέσεων

Σχέση Εργασίας

 

     

1

Επιμελητές ΑμεΑ – Προσωπικό Υποστήριξης Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ***

3

Οικόσιτο προσωπικό

2

Επιμελητές ΑμεΑ – Προσωπικό Υποστήριξης Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ***

2

Πλήρης απασχόληση

 

***Οι υποψήφιοι της ειδικότητας προσωπικού υποστήριξης ΣΥΔ, θα πρέπει να πληρούν τα κάτωθι κριτήρια: να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή άλλων εκπαιδευτικών οργανισμών σε τομείς που σχετίζονται με την αποστολή των ΣΥΔ (π.χ. κοινωνικοί λειτουργοί, νοσηλευτές, κοινωνικοί βοηθοί, επιμελητές – φροντιστές Α.με.Α κ.λπ.). Πρόσωπα που δεν έχουν την ανωτέρω εκπαίδευση, πλην όμως έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική δραστηριότητα η οποία σχετίζεται με την αποστολή των ΣΥΔ, μπορούν επίσης να επιλεχθούν ως μέλη του Προσωπικού Υποστήριξης της ΣΥΔ. 

Απαραίτητα δικαιολογητικά

  1. Αίτηση (για να κατεβάσεετε το υπόδειγμα της αίτησης πατήστε εδώ
  2. Βιογραφικό Σημείωμα
  3. Αντίγραφο Πτυχίου

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης δικαιολογητικών

Τα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν στο φορέα μέσω e-mail: info@kentroameasotir.gr μέχρι την Παρασκευή, 06/05/2022. 

 Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Τσαβαλάκογλου Αθανάσιο, Προϊστάμενο του φορέα στα e-mail: info@kentroameasotir.gr & kentroameasotir@gmail.com

 

Θεσσαλονίκη, 19/04/2022

Η Νόμιμη Εκπρόσωπος

Ουρανία Λιακοπούλου 

 

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA