ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

Το Κέντρο μας σε συνεργασία με ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων και επιστημόνων υγείας θα υλοποιήσει και κατά τη σχολική χρονιά 2014-2015  προγράμματα προληπτικής ιατρικής για τους περιθαλπόμενους μας.

Τα προγράμματα υλοποιούνται στον χώρο πολλαπλών χρήσεων του φορέα μας επί της οδού Πολυκλείτου Ρέγκου 15. 

Την Παρασκευή, 10/10/2014 υλοποιήσαμε την οδοντιατρική προληπτική με την ευγενική στήριξη και παρουσία του οδοντιάτρου κ. Συναρέλλη Θάνου και την ευγενική  χορηγία της εταιρίας Procter and Gamble Greece. Οι περιθαλπόμενοι μας ενημερώθηκαν για την σωστή στοματική υγιεινή και εξετάστηκαν προληπτικά. Στο τέλος της εκδήλωσης διανεμήθηκαν δωρεάν προϊόντα στοματικής υγιεινής της Oral B. 

Ευχαριστούμε θερμά τον οδοντίατρο κ. Συναρέλλη Θάνο  και την εταιρεία Procter & Gamble, που βρίσκονται υποστηρικτές μας σε αυτές μας τις δράσεις και πρωτοβουλίες. 

 

           

 

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA