ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 400 ΩΡΩΝ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ"

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ: 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 4 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA