ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 420 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ «Ο ΣΩΤΗΡ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ

 ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 420/2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ»

                                                                                                                     ¨

Α/Α

ΟΝΟΜ ΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

1

ΚΕΡΑΣΑΡΙΔΗ ΕΛΕΝΗ

2

ΚΟΚΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

3

ΧΑΤΖΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

4

ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

5

ΒΑΚΑΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

7

ΣΤΑΥΡΑΚΙΔΟΥ ΖΩΗ

8

ΠΑΡΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

9

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

10

ΦΕΓΓΟΜΥΤΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ

11

ΓΙΟΛΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

12

ΔΟΥΓΙΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

13

ΚΑΣΤΙΑΣ ΘΩΜΑΣ

14

ΠΑΦΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΑ

15

ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

16

ΣΚΟΤΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

17

ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ

18

ΠΟΥΡΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

19

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ

 

Η έναρξη παροχής υπηρεσιών προς τους ωφελούμενους θα πραγματοποιηθεί μετά την κατακύρωση των αποτελεσμάτων και την υπογραφή της σύμβασης του Κέντρου με την ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης

των Αποτελεσμάτων

 

Αθανάσιος Τσαβαλάκογλου

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA