ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ" ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης «Ο ΣΩΤΗΡ», προκηρύσσει πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαιδευτή Ατόμων με Νοητική Υστέρηση και άλλες διανοητικές αναπηρίες», διάρκειας 400 διδακτικών ωρών.

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Α.ΜΕ.Α «Ο ΣΩΤΗΡ»

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 1 «Ο ΣΩΤΗΡ»

 Α.Π. ΕΟΠΠΕΠ: 45143/2015

Θεσσαλονίκη

 

Τηλέφωνο: 2310820655, 2310820455

Φαξ: 2310820655

Ιστοσελίδα: www.kentroameasotir.gr

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kentroameasotir@gmail.com

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ»

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΩΣ 24 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Προκήρυξη εκπαιδευτικού προγράμματος 400 ωρών ειδικότητας «Εκπαιδευτή Ατόμων με Νοητική Υστέρηση και άλλες διανοητικές αναπηρίες»

1. Συνοπτική περιγραφή εκπαιδευτικού προγράμματος

Το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης «Ο ΣΩΤΗΡ», προκηρύσσει πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Εκπαιδευτή Ατόμων με Νοητική Υστέρηση και άλλες διανοητικές αναπηρίες», διάρκειας 400 διδακτικών ωρών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης, Πολυκλείτου Ρέγκου 15, Θεσσαλονίκη.

Διάρκεια: 400 ώρες (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση)

[Τα θεωρητικά μαθήματα θα διεξάγονται κατά τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή, ενώ η πρακτική άσκηση θα διεξαχθεί στις δομές του Κέντρου Α.με.Α. «Ο ΣΩΤΗΡ» κατά τη διάρκεια εκπόνησης του εκπαιδευτικού προγράμματος].

Περίοδος Διεξαγωγής: 27 Ιανουαρίου 2018 – 6 Μαϊου 2018

Εγγραφές έως 24 Ιανουαρίου 2018

Τόπος Διεξαγωγής: Κέντρο Διά Βίου Μάθησης «Ο ΣΩΤΗΡ», Π. Ρέγκου 15, Θεσσαλονίκη

Υλοποίηση: Δια ζώσης εκπαίδευση

Πιστοποιητικό: Χορηγείται από το Κέντρο Διά Βίου Μάθησης «Ο ΣΩΤΗΡ»

 

2. Σε ποιους απευθύνεται

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους, που, είτε έχουν κάποια εκπαίδευση είτε όχι στην ειδική αγωγή, σε εκπαιδευτικούς, σε φοιτητές, σε γονείς και κηδεμόνες ατόμων με αναπηρία που θέλουν να επιμορφωθούν στην εκπαίδευση ατόμων με νοητική αναπηρία και άλλες διανοητικές αναπηρίες.

 

3. Σκοπός

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος, το οποίο αποτελείται από θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση είναι η εκπαίδευση εκπαιδευτών  σε θέματα που αφορούν τόσο τα χαρακτηριστικά και τις υποχρεώσεις του εκπαιδευτή όσο και σε θέματα αναφορικά με τις δεξιότητες ζωής, κοινωνικές δεξιότητες, δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης, δεξιότητες ελεύθερου χρόνου των ατόμων με αναπηρία. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό ο εκπαιδευτής θα μπορέσει να αποκτήσει βασικές γνώσεις σε θέματα διαχείρισης κρίσεων και προβλημάτων συμπεριφοράς. Θα δοθούν μελέτες περίπτωσης προς συζήτηση και ανάπτυξη προγραμμάτων  ή και ανάλυση καταστάσεων. Παράλληλα οι εκπαιδευόμενοι θα συμμετέχουν και σε διαδραστικές ασκήσεις και εργαστηριακού τύπου εκπαίδευση.

4. Θεματικές Ενότητες

Τίτλος Ενότητας

1. Θεμελιώδη Θέματα Ειδικής Αγωγής

2. Σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες

3. Σχολική  και κοινωνική ένταξη

4. Αγωγή ατόμων με νοητική υστέρηση

5. Αγωγή ατόμων με αυτισμό

6. Οργάνωση Συμπεριφοράς

7. Η θεωρία του αυτοπροσδιορισμού

8. Δημιουργική Απασχόληση και παιχνίδι

9. Δεξιότητες ζωής ατόμων με αναπηρία

10. Κοινωνικές δεξιότητες ατόμων με αναπηρία

11. Διαχείριση κρίσεων και προβλημάτων συμπεριφοράς

12. Εκπαίδευση σε δεξιότητες συνέντευξης

13. Τεχνικές εύρεσης εργασίας  - Σύνταξη βιογραφικού σημειώματος

14. Προσβασιμότητα ΤΠΕ

 

5. Ακαδημαϊκό Υλικό

Στους καταρτιζόμενους θα διανεμηθούν σημειώσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή καθώς και συμπληρωματικό υλικό (π.χ. διαφάνειες και σχετική με το αντικείμενο ελληνική και ξένη αρθρογραφία.

6. Αξιολόγηση συμμετεχόντων

Ο εκπαιδευόμενος για την απόκτηση του Πιστοποιητικού, υποβάλλεται σε γραπτή αξιολόγηση μετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση παρέχεται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης, διαφορετικά λαμβάνουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.

 

7. Αιτήσεις – Δικαιολογητικά

Στάδιο 1ο – Υποβολή αίτησης εγγραφής

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί είτε σε ηλεκτρονική μορφή ( μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο πατώντας εδώ), είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία μας επί της οδού Καρυωτάκη 3, Θεσσαλονίκη.

Στάδιο 2ο – Υποβολή δικαιολογητικών

Θα πρέπει να προσκομιστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά κατά περίπτωση.

1. Φωτοτυπία Πτυχίου ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ ή Απολυτήριο Λυκείου και για τους φοιτητές Βεβαίωση Σπουδών.

2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

3. Βιογραφικό σημείωμα.

4. Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορείτε να τα αποστείλετε είτε ηλεκτρονικά στα e-mail: kdvm1@kentroameasotir.gr / diavioumathisisotir@gmail.com είτε να τα προσκομίσετε αυτοπροσώπως στα γραφεία μας επί της οδού Καρυωτάκη 3, Θεσσαλονίκη.

8. Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, το κόστος, καθώς και για δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε με το  Κέντρο Αποκατάστασης – Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Α.ΜΕ.Α. «Ο ΣΩΤΗΡ» στα τηλέφωνα 2310820655 και 2310820455 ή στα γραφεία μας επί της οδού Καρυωτάκη 3, 54645, Θεσσαλονίκη. 

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA