Παράσταση Τμημάτων Μουσικοθεραπείας και Χορωδίας του φορέα μας στο Βασιλικό Θέατρο πουι δοργάνωσε το Τμήμα Μουσικών Σπουδών Α.Π.Θ.

 

Παρακολουθείστε την παράσταση των Τμημάτων Μουσικοθεραπείας και Χορωδίας του φορέα μας. 
Υπεύθυνος Μουσικοθεραπευτής: Λάσχος Απόστολος
Υπεύθυνοι Χοράρχες: Τσιγιάννης Θεόδωρος - Δούλιας Μάνος
Μουσικοί: Παπαεμμανουήλ Άκης (βιολί) - Χανοπούλου Μαργαρίτα (σαντούρι) - Λάσχος Απόστολος (πιάνο) - Δούλιας Μάνος (μπουζούκι)

 

 

 

 

 

 

           http://vitarte.mus.auth.gr/archives/1682

 

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA