ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "ΚΔΗΦ- Ο ΣΩΤΗΡ 3

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στον φορέα έως την Δευτέρα, 31/10/2016 και ώρα 21:00μ.μ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA