ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ- ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ «Ο ΣΩΤΗΡ 2»

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ                              ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 07/11/2011
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ «Ο ΣΩΤΗΡ»                                            ΑΡ.ΠΡΩΤ: 456/2011

ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ- ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ «Ο ΣΩΤΗΡ 2»»
Σχετ : η υπ’αριθμ. 409/14-10-2011 Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Σε συνέχεια της αποσφράγισης των αιτήσεων των υποψηφίων και της αξιολόγησης των φακέλων τους και ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσωπικής συνέντευξης έχουν επιλεγεί οι κάτωθι:


Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΕΛΒΙΡΑ

2

ΤΣΙΓΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

3

ΚΕΡΑΣΑΡΙΔΗ ΕΛΕΝΗ

Για την κάλυψη της 4ης θέσης Προσωπικού Υποστήριξης για την Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης- Διαμέρισμα «Ο ΣΩΤΗΡ 2» θα αναρτηθεί μέσα στην εβδομάδα νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Με την παρούσα ευχαριστούμε όλους τους υποψηφίους που συμμετείχαν στις διαδικασίες και ελπίζουμε σε μελλοντική συνεργασία.
Σημείωση: Οι επιλεγέντες θεωρείται πως έλαβαν γνώση με μόνη αυτήν την ανάρτηση.

Με εκτίμηση
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
&
Διαχειριστής του Κέντρου

Γ. Λιακόπουλος

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA