ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 473 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΑΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ «Ο ΣΩΤΗΡ»

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 09/12/2011
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 517 /2011
 

ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ- ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» με mis 328429
Σχετ : η υπ’αριθμ. 473/2011 Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Σε συνέχεια της αποσφράγισης των αιτήσεων των υποψηφίων και της αξιολόγησης των φακέλων τους και ύστερα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσωπικής συνέντευξης έχουν επιλεγεί οι κάτωθι:


Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1

ΠΑΝΙΔΟΥ ΜΙΝΩΑ- ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

2

ΣΤΑΥΡΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

3

ΜΑΝΙΚΑΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Με την παρούσα ευχαριστούμε όλους τους υποψηφίους που συμμετείχαν στις διαδικασίες και ελπίζουμε σε μελλοντική συνεργασία.
Σημείωση: Οι επιλεγέντες θεωρείται πως έλαβαν γνώση με μόνη αυτήν την ανάρτηση.

Με εκτίμηση
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
&
Διαχειριστής του Κέντρου

Γ. Λιακόπουλος

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA