ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΆΡΙΘΜ. 347 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
«Ο ΣΩΤΗΡ»

Ταχ. Δ/νση: Καρυωτάκη 3, 546 45
Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: κ. Τσαβαλάογλου Αθ.
Τηλ.: 2310 820 655/2310 820 455
e-mail: kentroameasotir@gmail.com

Θεσσαλονίκη, 31/10/2012
Αρ. Πρωτ: 381


 

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΣΤΕΓΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ- ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΜΕ mis 328429
Σχετ : η υπ'αριθμ 347/2012 Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Σε συνέχεια της διαδικασίας της προσωπικής συνέντευξης έχουν επιλεγεί οι κάτωθι για την κάλυψη των θέσεων Προσωπικού Υποστήριξης.


Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1

ΓΚΟΥΤΖΕΛΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

2

ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΒΑΪΑ

Με την παρούσα ευχαριστούμε όλους τους υποψηφίους για τη συμμετοχή τους  και ελπίζουμε σε μια μελλοντική συνεργασία.
***Σημείωση: Η ανάληψη καθηκόντων θα γίνει τη Δευτέρα, στις 05 Νοεμβρίου 2012

 

Με εκτίμηση

Ο Υπεύθυνος της Πράξης
Αθανάσιος Τσαβαλάκογλου

 
Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA