ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ «Ο ΣΩΤΗΡ»

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 05/12/2011
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε πως ο Οριστικός Πίνακας Επιλεγέντων Υποψηφίων , θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του φορέα μας , την Παρασκευή,  09/12/2011, το αργότερο μέχρι τις 12:00μ.μ.
Οι υποψήφιοι θεωρείται πως έλαβαν γνώση με μόνη την ανάρτηση αυτή.

 

Ο Υπεύθυνος της Πράξης

Αθ. Τσαβαλάκογλου

 

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA