ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΚΑΡΔΙΟΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων μετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης των εργαζομένων του φορέα μας υλοποιήσαμε Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) με τη χρήση εξωτερικού αυτόματου απινιδωτή. 

Το Κέντρο μας σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομείακής Φροντίδας οργάνωσε με επιτυχία δύο κύκλους Εκπαιδεύσης των εργαζομένων του φορέα μας στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση στις 17/04/2016 & 24/04/2016.

Όλοι οι συμμετέχοντες επέτυχαν στις διαδικασίες και έλαβαν Πιστοποίηση ως Καταρτισμένοι στην ΚΑΡΠΑ από το European Resuscitation Council και την Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας. 

Ευχαριστούμε θερμά τους υπευθύνους της ΕEΕΠΦ, τους εκπαιδευτές - εθελοντές για την άψογη οργάνωση, την άριστη κατάρτιση που μας προσέφεραν και κυρίως για το σημαντικό ανθρωπιστικό έργο που επιτελούν. 

 

 

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA