ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 1 "Ο ΣΩΤΗΡ"

Το Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες "Ο ΣΩΤΗΡ" ανακοινώνει την ίδρυση και λειτουργία

ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 1, με κωδικό 2101014. 

Η δομή αδειοδοτήθηκε σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 45143/2015 απόφαση του ΕΟΠΠΕΠ. 

Σύντομα θα ανακοινωθούν από τον φορέα μας τα επαγγελματικά προφίλ και τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν κατά το σχολικό έτος 2015-2016. 

 

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA