ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014 - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΔΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων συνοδών στο φορέα μας για το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 2014 που υλοποιεί η ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ σε συνεργασία με του Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Πρόνοιας. 

Όσοι επιθυμείτε την συμμετοχή σας ως συνοδού στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα με τον φορέα μας, θα πρέπει να καταθέσετε τα κάτωθι δικαιολογητικά στο φορέα μας έως τις 16/06/2014 είτε ιδιοχείρως είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Καρυωτάκη 3, 54 645, Θεσσαλονίκη. 

Ήτοι: 

1. Φωτογραφία 

2. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα με στοιχεία επικοινωνίας. 

3. Ιατρική γνωμάτευση περί ικανότητας απασχόλησης στο Κατασκηνωτικό πρόγραμμα (παθολόγος ή ιατρός γενικής ιατρικής)

Το έντυπο της αίτησης δεν έχει αναρτηθεί προς το παρόν από την ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ, οπότε στο ενδεχόμενο που επιλεγείτε από τον φορέα μας θα σας καλέσουμε για την υπογραφή της αίτησης. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το επίσημο website της ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ: www.posgamea.gr 

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA