ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑμεΑ 2015


ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑμεΑ 2015

 

Σε συνέχεια ενημέρωσης μας από την ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ σας γνωρίζουμε ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα ΑμεΑ 2015, τόσο για τους κατασκηνωτές όσο και για τους συνοδούς. 

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι κατασκηνωτές στον φορέα μας είναι: 

1. Πληροφοριακό Δελτίο Κατασκηνωτή 

2. Γνωμάτευση Αναπηρίας Υγειονομικής Επιτροπής ή Απόφαση Αναπηρίας ΚΕΠΑ

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσουν οι συνοδοί που επιθυμουν να συμμετέχουν στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα με τον φορέα μας είναι: 

1. Αίτηση συνοδού

2. Σύντομο Βιογραφικό σημείωμα

3. Πιστοποιητικό υγείας

Ο φορέας μας θα κάνει δεκτές τις αιτήσεις έως 02/06/2015, ημέρα Τρίτη. 

Τα σχετικά έντυπα μπορείτε να τα αναζητήσετε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΟΣΓΚΑΜΕΑ www.posgamea.gr. ή να τα προμηθευτείτε από τα γραφεία του φορέα μας.

Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον φορέα μας στα τηλέφωνα 2310820655 / 2310820455.  

 

 

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA