ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 400 ΩΡΩΝ

 

Καταληκτική ημερομηνία εγγραφών ορίζεται η 24/03/2016

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Τηλέφωνο: 2310820655, 2310820455

Φαξ: 2310820655

Ιστοσελίδα: www.kentroameasotir.gr

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kentroameasotir@gmail.com

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ 26/03/2016

Προκήρυξη εκπαιδευτικού προγράμματος 400 ωρών ειδικότητας «Εκπαιδευτή Ατόμων με Νοητική Υστέρηση και άλλες διανοητικές αναπηρίες»

Το Κέντρο Αποκατάστασης – Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Α.ΜΕ.Α. «Ο ΣΩΤΗΡ» προκηρύσσει πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 400 ωρών από τον ΟΑΕΔ, το Υπουργείο Παιδείας και τον ΟΕΕΚ, διάρκειας 3 μηνών, στην ειδικότητα «Εκπαιδευτής Ατόμων με Νοητική Υστέρηση και άλλες διανοητικές αναπηρίες».

Σκοπός του προγράμματος εκπαίδευσης 400 ωρών, το οποίο αποτελείται από θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση των εκπαιδευόμενων στις δομές του Φορέα, είναι η εκμάθηση της εργασίας του εκπαιδευτή ατόμων με αναπηρίες με στόχο την επιτυχή είσοδό τους στην αγορά εργασίας.

Καταληκτική ημερομηνία εγγραφών ορίζεται η 24/03/2016. Όσοι ενδιαφερόμενοι επιθυμούν να εγγραφούν και δεν μπορούν να προσέλθουν στα γραφεία μας, μπορούν να αποστείλουν e-mail προκειμένου να κατοχυρώσουν την θέση τους. 

Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει το Σάββατο, 26/03/2016 και ώρα 09:30. 

Χώρος: Πολυκλείτου Ρέγκου 17, 54645, Θεσσαλονίκη. 

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών, το κόστος, καθώς και για δηλώσεις συμμετοχής επικοινωνήστε με το  Κέντρο Αποκατάστασης – Κοινωνικής Στήριξης και Δημιουργικής Απασχόλησης Α.ΜΕ.Α. «Ο ΣΩΤΗΡ» στα τηλέφωνα 2310820655 και 2310820455.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, στη διάθεσή σας.

###

 

 

Κέντρο Αποκατάστασης Κοινωνικής Στήριξης & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες «Ο Σωτήρ» | Τηλ.: 2310 820 655 & 2310 820 455 | info@kentroameasotir.gr
ESPA